Какво представлява коефициентът на интелигентност?

Интелигентността е способността да се адаптираме ефективно към заобикалящата ни среда, така, че да сме в състояние да анализираме, тълкуваме и оценяваме правилно информацията. Това е една от най-ценените способности в световен план.

От друга страна, коефициентът на интелигентност е мярка за интелигентност. Той се получава като разделим умствената възраст на хронологичната възраст и умножим по 100. Резултатът е това, което наричате коефициент на интелигентност. Той може да бъде измерен и чрез различни други тестове, в зависимост от характеристиките на лицето, възрастта и целта.

Един от най-известните тестове е скалата на Уекслър. Можете да изчислите отделно общия КИ, вербалния КИ и манипулативния КИ (памет и разбиране).

Прието е, че лице с КИ под 70 страда от интелектуална неспособност.

В зависимост от наблюдавания К, тази неспособност може да бъде повече или по-малко сериозна.

Ако стойността е между 70 и 50, неспособността се счита за лека степен (тъй като това е най-разпространеният диапазон сред най-голяма част от населението, считано за интелектуално неспособно).

Лица с КИ между 50 и 35 имат умерена неспособност, което предполага необходимостта от контрол и специално образование.

Що се отнася до лица над средното ниво, с КИ над 130, счита се, че те са надарени (въпреки че това би предполагало наличие на други качества, като креативност, както и че резултатите на лицето са отлични в други области, над средното ниво на КИ).

Знаете ли какъв е Вашият КИ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*